ร้อยใจเป็นหนึ่ง
ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี
 
 
บรรยากาศงานเลี้ยง ตท.1531 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์
วันที่ 22 กรกฎาคม 2554