ประมวลภาพงานเลี้ยงรุ่น จปร.26 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560  ณ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
ภาพโดย...ช่างภาพ จปร.26
ภาพโดย...ช่างภาพ จปร.26
ภาพโดย...ช่างภาพ ช.พัน.21
ภาพโดย...ช่างภาพ ช.พัน.21
ภาพโดย...ช่างภาพ ช.พัน.51
ภาพโดย...ช่างภาพ ช.พัน.51
ภาพโดย...น.ส.เจตนิพิฐ ศรีสิงหสงคราม
ภาพโดย...น.ส.เจตนิพิฐ ศรีสิงหสงคราม
จุดถ่ายภาพ
จุดถ่ายภาพ