ประมวลภาพงานเลี้ยงรุ่น จปร.26 ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2561  ณ สวนสนประดิพัทธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
บรรยากาศภายในงาน
บรรยากาศภายในงาน
บนเวที
บนเวที
แม่บ้านซ้อมการแสดง
แม่บ้านซ้อมการแสดง
จุดถ่ายภาพ 1
จุดถ่ายภาพ 1
จุดถ่ายภาพ 2
จุดถ่ายภาพ 2
ทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่เพื่อนผู้จากไป
ทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่เพื่อนผู้จากไป
กอล์ฟ 1531
กอล์ฟ 1531