ประมวลภาพงานเลี้ยงรุ่น จปร.26 ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561  ณ จ.นครราชสีมา
ด่านจะโปะ
ด่านจะโปะ
ไหว้ย่าโม
ไหว้ย่าโม
งานเลี้ยงก่อนวันงาน
งานเลี้ยงก่อนวันงาน
ทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่เพื่อนผู้จากไป
ทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่เพื่อนผู้จากไป
ชุ้มประตู
ชุ้มประตู
จุดถ่ายภาพ 1
จุดถ่ายภาพ 1
จุดถ่ายภาพ 2
จุดถ่ายภาพ 2
บรรยากาศในงาน
บรรยากาศในงาน
กิจกรรมหน้าเวที
กิจกรรมหน้าเวที
กอล์ฟ 1531
กอล์ฟ 1531