ประมวลภาพงานเลี้ยง เพื่อน 1531 ปี 2560
เมื่อวันที่ 16 ก.พ.60 ณ สโมสรกรมยุทธบริการทหาร
บรรยากาศภายในงาน 1
บรรยากาศภายในงาน 1
บรรยากาศภายในงาน 2
บรรยากาศภายในงาน 2
บรรยากาศภายในงาน 3
บรรยากาศภายในงาน 3