ประมวลภาพงานเลี้ยงสังสรรค์ "เพื่อน 1531" ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ณ สโมสรตำรวจ
1531_Polic_Party_2_P0001.JPG
1531_Polic_Party_2_P0002.JPG
1531_Polic_Party_2_P0003.JPG
1531_Polic_Party_2_P0004.JPG
1531_Polic_Party_2_P0005.JPG
1531_Polic_Party_2_P0006.JPG
1531_Polic_Party_2_P0007.JPG
1531_Polic_Party_2_P0008.JPG
1531_Polic_Party_2_P0009.JPG
1531_Polic_Party_2_P0010.JPG
1531_Polic_Party_2_P0011.JPG
1531_Polic_Party_2_P0012.JPG
1531_Polic_Party_2_P0013.JPG
1531_Polic_Party_2_P0014.JPG
1531_Polic_Party_2_P0015.JPG
1531_Polic_Party_2_P0016.JPG
1531_Polic_Party_2_P0017.JPG
1531_Polic_Party_2_P0018.JPG
1531_Polic_Party_2_P0019.JPG
1531_Polic_Party_2_P0020.JPG
1531_Polic_Party_2_P0021.JPG
1531_Polic_Party_2_P0022.JPG
1531_Polic_Party_2_P0023.JPG
1531_Polic_Party_2_P0024.JPG