ประมวลภาพงานเลี้ยงอำลาชีวิตรับราชการ "เพื่อน 1531" ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ณ สโมสรกรมยุทธบริการทหาร แยกวงศ์สว่าง
GoodByParty_1_P_0001.jpg
GoodByParty_1_P_0002.JPG
GoodByParty_1_P_0003.JPG
GoodByParty_1_P_0004.JPG
GoodByParty_1_P_0005.JPG
GoodByParty_1_P_0006.JPG