ประมวลภาพงานเลี้ยงอำลาชีวิตรับราชการ "เพื่อน 1531" ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ณ สโมสรกรมยุทธบริการทหาร แยกวงศ์สว่าง
GoodByParty_3_P_0001.jpg
GoodByParty_3_P_0002.jpg
GoodByParty_3_P_0003.jpg
GoodByParty_3_P_0004.jpg
GoodByParty_3_P_0005.jpg
GoodByParty_3_P_0006.jpg
GoodByParty_3_P_0007.jpg
GoodByParty_3_P_0008.jpg
GoodByParty_3_P_0009.jpg
GoodByParty_3_P_0010.jpg
GoodByParty_3_P_0011.jpg
GoodByParty_3_P_0012.jpg
GoodByParty_3_P_0013.jpg
GoodByParty_3_P_0014.jpg
GoodByParty_3_P_0015.jpg
GoodByParty_3_P_0016.jpg
GoodByParty_3_P_0017.jpg
GoodByParty_3_P_0018.jpg
GoodByParty_3_P_0019.jpg
GoodByParty_3_P_0020.JPG
GoodByParty_3_P_0021.JPG
GoodByParty_3_P_0022.JPG
GoodByParty_3_P_0023.JPG
GoodByParty_3_P_0024.JPG
GoodByParty_3_P_0025.JPG
GoodByParty_3_P_0026.JPG
GoodByParty_3_P_0027.JPG
GoodByParty_3_P_0028.JPG
GoodByParty_3_P_0029.JPG
GoodByParty_3_P_0030.JPG
GoodByParty_3_P_0031.JPG
GoodByParty_3_P_0032.JPG
GoodByParty_3_P_0033.JPG
GoodByParty_3_P_0034.JPG
GoodByParty_3_P_0035.JPG
GoodByParty_3_P_0036.JPG
GoodByParty_3_P_0037.JPG
GoodByParty_3_P_0038.JPG
GoodByParty_3_P_0039.JPG
GoodByParty_3_P_0040.JPG
GoodByParty_3_P_0041.JPG
GoodByParty_3_P_0042.JPG
GoodByParty_3_P_0043.JPG
GoodByParty_3_P_0044.JPG
GoodByParty_3_P_0045.JPG
GoodByParty_3_P_0046.JPG
GoodByParty_3_P_0047.JPG
GoodByParty_3_P_0048.JPG
GoodByParty_3_P_0049.JPG
GoodByParty_3_P_0050.JPG
GoodByParty_3_P_0051.JPG
GoodByParty_3_P_0052.JPG
GoodByParty_3_P_0053.JPG
GoodByParty_3_P_0054.JPG
GoodByParty_3_P_0055.JPG
GoodByParty_3_P_0056.JPG
GoodByParty_3_P_0057.JPG
GoodByParty_3_P_0058.JPG
GoodByParty_3_P_0059.JPG
GoodByParty_3_P_0060.JPG
GoodByParty_3_P_0061.JPG
GoodByParty_3_P_0062.JPG
GoodByParty_3_P_0063.JPG
GoodByParty_3_P_0064.JPG
GoodByParty_3_P_0065.JPG
GoodByParty_3_P_0066.JPG
GoodByParty_3_P_0067.JPG
GoodByParty_3_P_0068.JPG
GoodByParty_3_P_0069.JPG
GoodByParty_3_P_0070.JPG
GoodByParty_3_P_0071.JPG
GoodByParty_3_P_0072.JPG
GoodByParty_3_P_0073.JPG
GoodByParty_3_P_0074.JPG
GoodByParty_3_P_0075.JPG
GoodByParty_3_P_0076.JPG
GoodByParty_3_P_0077.JPG
GoodByParty_3_P_0078.JPG
GoodByParty_3_P_0079.JPG
GoodByParty_3_P_0080.JPG
GoodByParty_3_P_0081.JPG
GoodByParty_3_P_0082.JPG
GoodByParty_3_P_0083.JPG
GoodByParty_3_P_0084.JPG
GoodByParty_3_P_0085.JPG
GoodByParty_3_P_0086.JPG
GoodByParty_3_P_0087.JPG
GoodByParty_3_P_0088.JPG
GoodByParty_3_P_0089.JPG
GoodByParty_3_P_0090.JPG
GoodByParty_3_P_0091.JPG
GoodByParty_3_P_0092.JPG
GoodByParty_3_P_0093.JPG
GoodByParty_3_P_0094.JPG
GoodByParty_3_P_0095.JPG
GoodByParty_3_P_0096.JPG
GoodByParty_3_P_0097.JPG
GoodByParty_3_P_0098.JPG
GoodByParty_3_P_0099.jpg
GoodByParty_3_P_0100.jpg
GoodByParty_3_P_0101.jpg
GoodByParty_3_P_0102.jpg
GoodByParty_3_P_0103.jpg
GoodByParty_3_P_0104.jpg
GoodByParty_3_P_0105.jpg
GoodByParty_3_P_0106.jpg
GoodByParty_3_P_0107.JPG
GoodByParty_3_P_0108.JPG
GoodByParty_3_P_0109.JPG
GoodByParty_3_P_0110.JPG
GoodByParty_3_P_0111.JPG
GoodByParty_3_P_0112.JPG
GoodByParty_3_P_0113.JPG