ร้อยใจเป็นหนึ่ง
ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี
 
 
งานเลี้ยงสังสรรค์ แม่บ้าน จปร.26 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต
วันที่ 18 สิงหาคม 2554