ร้อยใจเป็นหนึ่ง
ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี

อาลัย...เพื่อนติ่ง  พลตรี ตะวัน  เรืองศรี

 
 
 
        ข่าวการจากไปอย่างกะทันหันของติ่งเพื่อนรัก  สร้างความตระหนก และโศกเศร้ามาสู่พวกเราเป็นอย่างยิ่ง ภาพของติ่งในความทรงจำแรก คือเด็กหนุ่มที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๑๕  และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ ๒๖  ตลอดเวลา ๗ ปีเต็มในสถาบันการศึกษาทางทหาร  ติ่งได้แสดงให้พวกเราได้เห็นถึงความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะเป็นนักรบที่เพียบพร้อมในวันข้างหน้า และด้วยความโอบอ้อมอารี ติ่งจึงเป็นที่รักของเพื่อน ๆ และเป็นแรงบันดาลใจในการทุ่มเทเพื่อความสำเร็จของหลายคน
        เมื่อจบการศึกษาเราต่างแยกย้ายกันไปปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตน  ข่าวคราวการเสียสละและทุ่มเทชีวิตจิตใจ เพื่อภารกิจทหารกล้าของติ่ง  ถูกพวกเรานำมากล่าวขวัญเล่าสู่กันฟังในวงสนทนาด้วยความชื่นชมและห่วงใยตลอดมา  นับตั้งแต่สมรภูมิการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์บริเวณภูซางดินแดนอีสานตอนเหนือ เลยมาถึงภูเขียวอีสานตอนใต้  ก่อนจะเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก และจบออกมาปฏิบัติภารกิจปกป้อง อธิปไตยของชาติด้านชายแดนไทย-พม่า ในหน่วยกองพลทหารราบที่ ๙  ติ่งได้กลายเป็นแบบอย่างของพวกเราในการทำงานอย่างมีศักดิ์ศรีและเติบโตด้วยก้าวย่างของตนอย่างแท้จริง  แต่ถึงแม้จะแบกรับภารกิจอันหนักอึ้งอยู่โดยตลอด  ติ่งก็ยังคงมีเวลาให้เพื่อน ๆ และผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ  ทุกเรื่องที่ชอบธรรมและอยู่ในความสามารถเพื่อนติ่งไม่เคยปฏิเสธ  ติ่งจึงเป็นที่รักและไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา  มิตรสหาย  และผู้ใต้บังคับบัญชา เสมอมา
       ติ่งเพื่อนรัก แม้ว่าจากนี้ไปจะไม่มีข่าวของการปฏิบัติภารกิจที่น่าภาคภูมิใจ ของเพื่อนให้พวกเราได้นำมาสนทนา ด้วยความชื่นชมได้อีก  แต่ข่าวการปฏิบัติภารกิจสุดท้ายในฐานะ ผู้บัญชาการกองพล ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจนำร่างอันไร้วิญญาณของผู้ใต้บังคับบัญชาที่สูญเสียจากการปฏิบัติภารกิจกลับสู่อ้อมอกของครอบครัว อันเป็นสาเหตุให้เพื่อนต้องจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ จะประทับแน่นตราตรึงอย่างมิรู้เลือนในหัวใจของชาวไทยทั่วประเทศ และพวกเราชาว ตท.๑๕ และ จปร.๒๖ ทุกคน  ทุกสิ่งทุกอย่างที่เพื่อนได้แสดงออกตลอดมา  ล้วนเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า เพื่อนคือทหารมืออาชีพอย่างแท้จริง  เพื่อนเป็นผู้ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรีและได้นำมาซึ่งเกียรติยศอันยิ่งใหญ่สู่วงศ์ตระกูล ตลอดจนเพื่อนร่วมรุ่น ตท.๑๕ และ จปร.๒๖  แต่นี้ไปเพื่อนจะได้พักผ่อนเสียที หน้าที่นี้เพื่อนทำได้ดีที่สุดแล้ว  ส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้เอาเป็นแบบอย่างต่อไป
        ขอเดชานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  รวมทั้งบุญบารมีทั้งปวง ที่เพื่อนได้บำเพ็ญ และเสียสละเพื่อประเทศชาติสั่งสมมาตลอดอายุขัย  อีกทั้งอานุภาพแห่งบุญกุศลที่ครอบครัว และบรรดาญาติมิตรได้รวมกันบำเพ็ญอุทิศให้ จงเป็นพลังปัจจัยน้อมนำให้ดวงวิญญาณของเพื่อนติ่ง  พลตรี ตะวัน  เรืองศรี  จงประสบความสุขสงบ ณ สัมปรายภพ เสวยสุขในสรวงสวรรค์ทิพยวิมาน เทอญ
  เพื่อน ตท.๑๕ จปร.๒๖
พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พล.ต.ตะวัน เรืองศรี
วันที่ 25 กรกฎาคม 2554
 
จปร.26 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พล.ต.ตะวัน เรืองศรี
วันที่ 28 กรกฎาคม 2554
พิธีพระราชทานเพลิงศพ พล.ต.ตะวัน เรืองศรี
วันที่ 1 สิงหาคม 2554