ประมวลภาพงานเลี้ยงรุ่น จปร.26 ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 3-4 พ.ค.60 ณ สวนสนประดิพัทธิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
REG_0001.JPG
REG_0002.JPG
REG_0003.JPG
REG_0004.JPG
REG_0005.JPG
REG_0006.JPG
REG_0007.JPG
REG_0008.JPG
REG_0009.JPG
REG_0010.JPG
REG_0011.JPG
REG_0012.JPG
REG_0013.JPG
REG_0014.JPG