ประมวลภาพงานเลี้ยงรุ่น จปร.26 ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 3-4 พ.ค.60 ณ สวนสนประดิพัทธิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
ลงทะเบียนเข้าที่พัก
ลงทะเบียนเข้าที่พัก
แจกหนังสือรุ่น จปร.26
แจกหนังสือรุ่น จปร.26
ลงทะเบียนเข้างานเลี้ยง
ลงทะเบียนเข้างานเลี้ยง
กิจกรรมแม่บ้าน จปร.26
กิจกรรมแม่บ้าน จปร.26
สถานที่จัดงาน
สถานที่จัดงาน
จุดถ่ายภาพ 1
จุดถ่ายภาพ 1
จุดถ่ายภาพ 2
จุดถ่ายภาพ 2
จุดถ่ายภาพ 3
จุดถ่ายภาพ 3
หน้าเวที
หน้าเวที
บรรยากาศภายในงาน
บรรยากาศภายในงาน
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
พิธีทำบุญ
พิธีทำบุญ