ประมวลภาพงานเลี้ยงสังสรรค์ "เพื่อน 1531" ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ณ สโมสรตำรวจ
จุดถ่ายภาพ 1
จุดถ่ายภาพ 1
จุดถ่ายภาพ 2
จุดถ่ายภาพ 2
บรรยากาศก่อนเริ่มงาน
บรรยากาศก่อนเริ่มงาน
บรรยากาศภายในงาน
บรรยากาศภายในงาน